Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie zamiaru utworzenia Parku Kulturowego ,,Stare Miasto“ w Przemyślu

Informacja w sprawie zamiaru utworzenia Parku Kulturowego  ,,Stare Miasto“ w Przemyślu

PDFobwieszczenie w sprawie zamiaru utworzenia Parku Kulturowego Starego Miasta w Przemyślu.pdf

PDFObwieszczenie w sprawie zamiaru utworzenia Parku Kulturowego.pdf (wersja alternatywna tekstu)

PDFprojekt uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare MIasto w Przemyślu.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego.pdf (wersja alternatywna tekstu)

PDFuzasadnienie do projektu uchwały w sprawie powołania Parku Kulturowego Stare Miasto w Przemyślu.pdf

PDFUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego.pdf (wersja alternatywna tekstu)

PDFzałącznik graficzny z przedstawionymi granicami projektowanego Parku Kulturowego Stare Miasto w Przemyslu.pdf

 

Miejski Konserwator Zabytków
mgr Julia Olech-Nowak

Wersja XML