Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

LIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2021-01-18, godz. 09:00 w POSIEDZENIE ZDALNE - WIDEOKONFERENCJA.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  PDFLIII Sesja RM porządek obrad - 18.01.2021 r..pdf
 2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto II" wraz z autopoprawką - proj. nr 180/2020.
  PDF180.2020.pdf
  PDFautopoprawka do 180.2020.pdf
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 142/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Przemyśl i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych - proj. nr 1/2021.
  PDF1.2021.pdf
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - proj. nr 7/2021.
   PDF7.2021.pdf
 5. Podjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. nr 4/2021.
  PDF4.2021.pdf
 6. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej w Przemyślu do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego – proj. nr 3/2021.
  PDF3.2021.pdf
  1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Przemyśla - proj. nr 5/2021.
   PDF5.2021 - anonimizacja.pdf
  2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Przemyśla - proj. nr 6/2021.
   PDF6.2021 - anonimizacja.pdf
 7. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu na 2021 rok - proj. nr 2/2021.
  PDF2.2021.pdf
 8. Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za II - IV kwartał 2020 roku.
  PDFSprawozdanie - KR - II kwartał 2020 r..pdf
  PDFSprawozdanie - KR - III kwartał 2020 r..pdf
  PDFSprawozdanie - KR - IV kwartał 2020 r..pdf
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego w 2020 r.
  PDFSprawozdanie.pdf
 10. Wystąpienia radnych.
 11. Zamknięcie obrad.
Wersja XML