Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) informuję, że nabór  na w/w stanowisko wygrała

Pani Ewelina Bereza zamieszkała w Krównikach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W związku z ogłoszeniem w dniu 16 grudnia 2020 r. przez  Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze księgowy wpłynęło 3 oferty.          

W wyniku dokonanej przez Komisję w dniu 15 stycznia 2021 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym -  oferta 1 kandydata spełniła wymagania formalne, w związku z tym kandydat został  dopuszczony do dalszego etapu naboru, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję w dniu 19 stycznia 2021 r. Pani Ewelina Bereza  spełniła wymagania niezbędne oraz  wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze zgodnie z § 6 pkt.2 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w SOSW Nr 1 w Przemyślu.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że Pani Ewelina Bereza wygrała nabór na stanowisko księgowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu i zostanie zatrudniona na czas określony od dnia 01 maca.2021 r.

 

 

Przemyśl,  dnia 24 luty 2021 r.

          Przewodniczący Komisji

         Dorota Wiech - Iwaneczko

Wersja XML