Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Nr 1/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15 lutego 2021 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla

OBWIESZCZENIE NR 1/2021
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla


1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 703), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą nr 108/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2978); 2) uchwałą nr 102/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r., poz. 3878).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 2 i § 3 uchwały nr 108/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 2978), które stanowią:
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. ”;

2) § 2 i § 3 uchwały nr 102/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r. poz. 3878), które stanowią:  
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. ”;


Przewodniczący
Rady Miejskiej


Maciej Kamiński


PDF   Obwieszczenie Nr 1/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15-02-2021 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla.pdf (228,03KB)

 

DZ. URZ. WOJ. 2021.1194
Ogłoszony: 30.03.2021