Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LVI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - głosowania

o zamknięcie dyskusji w spr. "oświadczenia w sprawie realizacji przez Prezydenta Miasta Przemyśla zadań organu wykonawczego odpowiedzialnego za wykonanie uchwały."
ZA (17), PRZECIW (2), WSTRZYMUJĘ SIĘ (2), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)
Przyjęcie oświadczenia w sprawie realizacji przez Prezydenta Miasta Przemyśla zadań organu wykonawczego odpowiedzialnego za wykonanie uchwały.
ZA (12), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (11)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (NIEOBECNI), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (NIEOBECNI), Jerzy Krużel (NIEOBECNI), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (NIEOBECNI), Mirosław Majkowski (NIEOBECNI), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (NIEOBECNI), Tomasz Schabowski (NIEOBECNI), Grażyna Stojak (NIEOBECNI), Andrzej Zapałowski (NIEOBECNI), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (NIEOBECNI)
Wersja XML