Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad


LVIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2021-03-23, godz. 16:00 w POSIEDZENIE ZDALNE - WIDEOKONFERENCJA.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  PDFWniosek o zwołanie sesji - 23.03.2021 r..pdf
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla - proj. nr 43/2021.
  PDFProj. nr 43_2021.pdf
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2021 roku - proj. nr 44/2021.
  PDFProj. nr 44_2021.pdf
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej POŁUDNIE sp. z o.o. - proj. nr 45/2021.
  PDFProj. nr 45_2021.pdf
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - proj. nr 46/2021.
  PDFProj. nr 46_2021.pdf
 6. Zamknięcie obrad.
Wersja XML