Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi, złączami kablowymi, kablowo-pomiarowymi i licznikowymi. Zasilanie ze stacji ,,Przemyśl 9".

Data złożenia: 26.03.2021 r.

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Nazwa inwestycji:

Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami

kablowymi, złączami kablowymi, kablowo-pomiarowymi i licznikowymi.

Zasilanie ze stacji ,,Przemyśl 9 - obwód 10 i Przemyśl 6 - obwód 1, 2"

Adres inwestycji:

Działki nr 1162, 1811, 1157, 1199, 1198, 1197, 1205, 1206, 1207, 1208,

1210, 1213, 1211, 1212, 1813, 1220, 1814, 1313/3, 1150, 1149, 1148,

1147, 1142, 1812, 1131, 1128 obr. 205 przy ul. Kraszewskiego,

Malczewskiego, Norwida, Wyczółkowskiego, 3-go Maja w Przemyślu.

 

Nie wniesiono sprzeciwu

Data: 19.04.2021 r.

 

Wersja XML