Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi, złączami kablowymi, kablowo-pomiarowymi i licznikowymi. Zasilanie ze stacji ,,Przemyśl 9 - obwód 14".

Data złożenia: 26.03.2021 r.

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

 

Nazwa inwestycji:

Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami

kablowymi, złączami kablowymi, kablowo-pomiarowymi i licznikowymi.

Zasilanie ze stacji ,,Przemyśl 9 - obwód 14.

 

Adres inwestycji:

Działki nr: 1789, 1033, 1034, 1035, 861/2, 1171, 1167, 1166, 1164, 1163, 1161, 1156 i 1812

obr. 205 przy ul. Noskowskiego, ul. Nepomucena i ul. Kraszewskiego w Przemyślu.

Nie wniesiono sprzeciwu

Data: 19.04.2021 r.

 

Wersja XML