Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi, złączami kablowymi, kablowo-pomiarowymi i licznikowymi. Zasilanie ze stacji ,,Przemyśl 9 - obwód 12".

Data złożenia: 26.03.2021 r.

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Nazwa inwestycji:

Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami

kablowymi, złączami kablowymi, kablowo-pomiarowymi i licznikowymi.

Zasilanie ze stacji ,,Przemyśl 9 - obwód 12.

Adres inwestycji:

Działki nr: 1171, 1108, 1111, 1049, 1088, 1112, 1113, 1089, 1114, 1081, 1313/3, 1812, 1041, 1042, 1044, 1043, 1045, 1046, 1047, 1107, 1106, 1115, 1105, 1104, 1103, 1101, 1100, 1098 i 1052 obr. 205 przy ul. Nepomucena, ul. Kraszewskiego, ul. 3 – Maja i ul. Lelewela w Przemyślu

 

Nie wniesiono sprzeciwu

Data: 19.04.2021 r.

 

Wersja XML