Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych na dzień 12.05.2021 r. przetargach na zbycie nieruchomości

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 12 maja 2021 r. zostały ogłoszone  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali użytkowych:

- nr U1 w budynku przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu, godz. 800

- nr U2 w budynku przy ul. Dworskiego 15 w Przemyślu, godz. 830

Przetargi odbędą się w podanych wyżej terminach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 18.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, pokój nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

Wersja XML