Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Przemyślu - Główny Księgowy

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza  w Przemyślu

 

 

Główny Księgowy

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

 

 

została wybrana

 

 

Pani Joanna Pańczak  zamieszkała w Przemyślu

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pani Joanna Pańczak spełnia wszystkie wymagane kryteria na w/w stanowisko i uzyskała pozytywną ocenę  w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Posiada umiejętności, wiedzę i doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Przewodniczący Komisji

mgr Maciej Kozłowski

Dyrektor Szkoły

Wersja XML