Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LX Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

 


LX Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2021-04-19, godz. 09:00, w formie Wideokonferencji

 

Wersja XML