Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazowej zasilającej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 789/3 i 94/7 obr. 206 przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu

Data zgłoszenia: 09.04.2021 r.

          

           Inwestor:

           Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

           Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

 

           Nazwa inwestycji:

           Zgłoszenie zamiaru rozbudowy sieci gazowej zasilającej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego

           dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 789/3 i 94/7 obr. 206 przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu    

 

            Adres inwestycji:

            Działki nr: 789/3 i 94/7 obr. 206 przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu 

 

            Nie wniesiono sprzeciwu: 30.04.2021 r.

Wersja XML