Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 140/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21-04-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) –

zarządza się co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn.zm.:
1) w § 5 ust.1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a, który otrzymuje brzmienie: „Geolog Powiatowy, w strukturze Wydziału Architektury, który organizacyjnie podlega naczelnikowi wydziału, natomiast w zakresie wykonywanych zadań podlega prezydentowi miasta;”,
2) w załączniku nr 2 do regulaminu:
a) wiersz 5 otrzymuje brzmienie

  5. Wydział Architektury (AOŚ) 9,20

- Naczelnik Wydziału

- Geolog Powiatowy


b) Wiersz 30 otrzymuje brzmienie:

 

  RAZEM 270,20


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

 

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 140/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21-04-2021 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu.pdf (102,56KB)