Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie zamiaru rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Sanockiej w Przemyślu

Data złożenia: 21 kwietnia 2021 r.

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16,

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 112

 

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa gazociągu zasilającego, średniego ciśnienia wraz z budową przyłączą gazowego

dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Adres inwestycji:

Działki numer 353, 194, 188 i 190 obr. 206, przy ul. Sanockiej w Przemyślu.

Nie wniesiono sprzeciwu:
14 maja 2021 r.

Wersja XML