Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr 56/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

Uchwała Nr 56/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 10/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady, zmienionej uchwałami: Nr 1/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r., Nr 39/2019 z dnia 18 lutego 2019 r., Nr 67/2019 z dnia 25 marca 2019 r., Nr 81/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., Nr 101/2019 z dnia 20 maja 2019 r., Nr 124/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r., Nr 158/2019 i Nr 159/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r., Nr 180/2019 z dnia 16 września 2019 r., Nr 231/2019 z dnia 21 października 2019 r., Nr 278/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., Nr 6/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., Nr 72/2020 z dnia 1 lipca 2020 r., Nr 76/2020 z dnia 23 lipca 2020 r., Nr 97/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. oraz Nr 27/2021 z dnia 15 lutego 2021 r.  dokonuje się zmiany polegającej na powołaniu radnego Marcina Kowalskiego do składu osobowego Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Przemyślu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

 Maciej Kamiński


PDFUchwała nr 56 2021.pdf
 

Wersja XML