Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2020 r.

Zarządzenie Nr 103/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 marca 2021 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Przemyśla za 2020 r.

Wersja XML