Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie zamiaru budowy gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazowych dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr: 1315/30, 1315/29, 1315/28 obr. 201, przy ul. Paderewskiego w Przemyślu

Data zgłoszenia: 26 kwietnia 2021 r.

 

Inwestor:

           Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16
           Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 112

 

Nazwa inwestycji:

           Zgłoszenie zamiaru budowy gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazowych dla zasilania budynków 
           mieszkalnych jednorodzinnych.   

 

Adres inwestycji:

            działki nr: 1315/30, 1315/29, 1315/28 obręb 201
            ul. Paderewskiego w Przemyślu

Wersja XML