Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie zamiaru przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków nr: 16A i 18B, przy ul. Radosnej w Przemyślu, dz. nr: 392, 393, 893, 894 obręb 204

Data zgłoszenia: 28 kwietnia 2021 r.

 

Inwestor:

           Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
           37-700 Przemyśl, ul. Rokitniańska 4

 

Nazwa inwestycji:

           Zgłoszenie zamiaru przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków
           nr: 16A i 18B, przy ul. Radosnej w Przemyślu.

 

Adres inwestycji:

            działki nr: 392, 393, 893, 894 obręb 204
            37-700 Przemyśl, ul. Radosna

Wersja XML