Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie zamiaru rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, dz. nr: 587/1, 585/3, 633 obr. 209 przy ul. Droga Hurecka w Przemyślu

Data zgłoszenia: 28 kwietnia 2021 r.

 

Inwestor:

           Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
           37-700 Przemyśl, ul. Rokitniańska 4

 

Nazwa inwestycji:

           Zgłoszenie zamiaru rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Adres inwestycji:

            działki nr: 587/1, 585/3, 633 obr. 209
            37-700 Przemyśl, ul. Droga Hurecka
 

Nie wniesiono sprzeciwu

Data: 10 maja 2021 r.

 

Wersja XML