Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 149/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30-04-2021 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Przemyślu do dalszego użytkowania

Na podstawie z art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) i § 4 pkt 2 ust. 5 i pkt 3 zarządzenia Nr 290/2010 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Miejskiej Przemyśl i jej jednostek organizacyjnych

§ 1. Powołuję komisję do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Przemyślu w postaci:
1) Zestaw komputerowy do diagnostyki autobusów - Nr inwentarzowy: 1/487/1617,
2) Zestaw komputerowy do diagnostyki autobusów - Nr inwentarzowy: 1/487/1618,
3) Wózek warsztatowy JALTEST TROLLEY - Nr inwentarzowy: 4/17373, zwaną dalej komisją w następującym składzie:
1) Przewodniczący Komisji: Leszek Strojny - Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych,
2) Członek Komisji: Jerzy Węgrzyn - Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych,
3) Członek Komisji: Jacek Paniw - Inspektor w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg.

§ 2. Komisja została powołana na okres od 29.04.2021 r. do 29.05.2021 r.
§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się komisji.
2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Przemyśla

Wojciech Bakun

 

PDF   Zarządzenie Nr 149/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30-04-2021 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Przemyślu do dalszego użytkowania.pdf

Wersja XML