Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr 79/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl

Uchwała Nr 79/2021
Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), – Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonych jako:

  1. działka nr 454/4 o powierzchni 0,5721 ha w obrębie 205 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00001048/5,
  2. działka nr 476/4 o powierzchni 0,0944 ha i działka nr 477/4 o powierzchni 0,0762 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00057233/6, działka nr 484/2 o powierzchni 0,0263 ha i działka nr 484/4 o powierzchni 0,0149 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00060569/4, działka nr 485 o powierzchni 0,0320 ha i działka nr 487/1 o powierzchni 0,0425 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00060787/8 oraz działka nr 486 o powierzchni 0,0155 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00060717/7, wszystkie w obrębie 205 m. Przemyśla.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Janusz  Zapotocki


PDFUchwała nr 79_2021.pdf (193,14KB)