Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za 2020 rok (łączne)

PDFBilans 2020.pdf

PDFRachunek zysków i strat 2020.pdf

PDFZestawienie zmian w funduszu 2020.pdf

PDFInformacja dodatkowa 2020.pdf

 

Wersja XML