Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie budowy gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na dz. nr: 1277 i 1278 obr. 208, przy ul. Mikołaja Zyblikiewicza w Przemyślu

Data zgłoszenia: 7 czerwca 2021 r.

 

Inwestor:

           Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
           33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16
           Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
           38-200 Jasło, ul. Floriańska 112

 

Nazwa inwestycji:

           Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Adres inwestycji:

            działki nr: 1277 i 1278 obręb 208
            ul. Mikołaja Zyblikiewicza w Przemyślu

 

Nie wniesiono sprzeciwu

Data: 15 czerwca 2021 r.

Wersja XML