Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2021 - 2030”.

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2021 - 2030”.

Z treścią dokumentu zapoznać się można:

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać wyłącznie na formularzu  konsultacyjnym  w dniach  23.07.2021 r. – 12.08.2021 r:

Termin złożenia uwag do projektu dokumentu pn.  „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2021 - 2030” upływa w dniu 12 sierpnia 2021 r.

PDFPlan Transportowy dla Miasta Przemyśla

DOCFormularz konsultacyjny plan transportowy.doc

Wersja XML