Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na stanowisko główny księgowy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach

Strona archiwalna

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko główny księgowy w Schronisku 

dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach

 

Działając na podstawie  art. 15ust.1ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.  z  2019r.poz.1282) informuję, że  nabór na w/w stanowisko został rozstrzygnięty.

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

została wybrana Pani Ewelina Miara

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pani Ewelina Miara spełnia wymagane kryteria na w/w stanowisko i uzyskała pozytywną ocenę  w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Posiada umiejętności, wiedzę i doświadczenie zawodowe gwarantujące prawidłowe i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Kierownik Schroniska

Joanna Puchalska - Tracz

Wersja XML