Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LXXXI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

LXXXI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2022-03-11, godz. 15:30 w POSIEDZENIE ZDALNE - WIDEOKONFERENCJA.

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały - (Rezolucji) - Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie wyrażenia solidarności z narodem Ukrainy, który stał się obiektem zbrojnej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej - proj. nr 29/2022.
  PDFwniosek o zwołanie + proj. nr 29.2022.pdf
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 30/2022.
   PDF30.2022.pdf
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 31/2022.
   PDF31.2022.pdf
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na lata 2022-2025 - proj. nr 33/2022.
   PDF33.2022.pdf
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Teleopieka dla potrzebujących seniorów 65+ z terenu miasta Przemyśla na 2022 rok" - proj. nr 36/2022.
   PDFProj. nr 36_2022.pdf
  5. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu miasta Przemyśla maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży - proj. nr 17/2022.
   PDFProj. nr 17_2022.pdf
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu - proj. nr 28/2022.
   PDFProj. nr 28_2022.pdf
  7. Podjęcie uchwały - (Rezolucji) - Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie wyrażenia solidarności z narodem Ukrainy, który stał się obiektem zbrojnej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej - proj. nr 29/2022.
   PDFwniosek-o-zwolanie-proj-nr-292022_1646994.pdf
 3. Zakończenie sesji.
Wersja XML