Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

Rada Miejska w Przemyślu - transmisje z sesji Rady

LXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2022-04-08, godz. 09:00 w Dużej Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu (STACJONARNIE).

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli oraz Przemyskiej Rady Seniorów.
 3. Wystąpienia radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla skweru "Skwer Zygmunta Majgiera" - proj. nr 47/2022.
  PDFProj. nr 47_2022.pdf (858,76KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktyki Przemocy w Rodzinie w Przemyślu na lata 2022-2026 - proj. nr 21/2022.
  PDFProj. nr 21_2022.pdf (674,53KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Przemyślu na lata 2022-2026 - proj. nr 22/2022.
  PDFProj. nr 22_2022.pdf (2,80MB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2022 roku - proj. nr 49/2022.
  PDFProj. nr 49_2022.pdf (215,27KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - proj. nr 16/2022.
  PDFProj. nr 16_2022.pdf (92,13KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - proj. nr 50/2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 23/2022.
  PDFProj. nr 23_2022.pdf (221,16KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 24/2022.
  PDFProj. nr 24_2022.pdf (221,46KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 32/2022.
  PDFProj. nr 32_2022.pdf (230,92KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 46/2022.
  PDFProj. nr 46_2022.pdf (199,94KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 44/2022.
  PDFProj. nr 44_2022.pdf (124,77KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 45/2022.
  PDFProj. nr 45_2022.pdf (125,38KB)
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 113/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze - proj. nr 26/2022.
  PDFProj. nr 26_2022.pdf (386,66KB)
 17. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 r. - proj. nr 34/2022.
  PDFProj. nr 34_2022.pdf (378,90KB)
 18. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 r. - proj. nr 35/2022.
  PDFProj. nr 35_2022.pdf (127,65KB)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zamian w budżecie miasta na 2022 rok - proj. nr 51/2022.
  PDFProj. nr 51_2022.pdf (219,25KB)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu - proj. nr 37/2022.
  PDF37.2022 - anonimizacja.pdf (1,29MB)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie poprawy nawierzchni ul. Browarnej - proj. nr 38/2022.
  PDF38.2022 - anonimizacja.pdf (610,10KB)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Przemyśla - proj. nr 39/2022.
  PDF39.2022 - anonimizacja.pdf (1,48MB)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Przemyśla - proj. nr 40/2022.
  PDF40.2022 - anonimizacja.pdf (1,22MB)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Przemyśla - proj. nr 41/2022.
  PDF41.2022 - anonimizacja.pdf (638,32KB)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Przemyśla - proj. nr 42/2022.
  PDF42.2022 - anonimizacja.pdf (1,10MB)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej w Przemyślu w celu uchwalenia uchwał w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego - proj. nr 43/2022.
  PDF43.2022 - anonimizacja.pdf (1,14MB)
 27. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego w 2021 r.
  PDFSprawozdanie z działalności KBiPP w 2021 r..pdf (1,72MB)
 28. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r..pdf (24,25MB)
 29. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 rok z Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK.
  PDFpismo przewodnie.pdf (33,89KB)
  PDFSprawozdanie PCKiN ZAMEK.pdf (8,84MB)
 30. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. z Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego.
  PDFpismo przewodnie.pdf (33,89KB)
  PDFSprawozdanie PBP.pdf (1,85MB)
 31. Zakończenie obrad.