Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 12.04.2022 r., znak: GK.6220.7.2022 do stron postępowania dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

PDFSKM_C454e22041214530.pdf
 

Wersja XML