Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół kontroli - sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10.08.2018 r. nr GK-I.431.1.3.2018 po kontroli problemowej.

Protokół kontroli - sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10.08.2018 r. nr GK-I.431.1.3.2018 po kontroli problemowej.

DOCXSPRAWOZDANIE_UM_PRZEMYSL.docx
 

Wersja XML