Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28.04.2022 r., znak: GK.6220.3.2021 do stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja przepompowni ścieków „Zasanie” w Przemyślu” na działkach nr 2647/1, 2656, 2658, 2660, 2661/2, 2662, 2884, 2878, 2900 obręb 202 przy ul. Wybrzeże Marszałka Focha.

PDFSKM_C454e22042811121.pdf
 

Wersja XML