Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji w dniu 26 kwietnia 2022 r., znak: DLI-II.7620.26.2020.ML.16, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Podkarpackiego Nr 2/4/20 z dnia 2 grudnia 2020 r., znak: N-VIII.747.2.4.2020, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

PDF2ml-p19-7620-26-20_06-05-22.pdf
 

Wersja XML