Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opróżnienie 5 lokali mieszkalnych

Przedmiotem zamówienia jest podjęcie wszelkich czynności prawem przewidzianych, zmierzających do opróżnienia z rzeczy i osób pięciu lokali mieszkalnych do tymczasowych pomieszczeń wskazanych i zapewnionych przez Wykonawcę, do których Wykonawca będzie posiadał tytuł prawny, odpowiadający wymogom tymczasowego pomieszczenia, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172 t. j.).

DOCXZapytanie ofertowe - opróżnienie lokali mieszkalnych.docx

DOCXformularz ofertowy.docx

DOCWzór umowy.doc

DOCXinformacja o wyniku zapytania ofertowego.docx
 

Wersja XML