Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UNIEWAZNIONY Wymiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Dworskiego 104 w Przemyślu

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej nawierzchni placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Dworskiego 104 w Przemyślu wykonanej z płyt gumowych EPDM na nawierzchnię bezpieczną, poliuretanową, elastyczną, bezspoinową, antypoślizgową przepuszczalną dla wody dwuwarstwową, instalowaną bezpośrednio na placu budowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130 000 zł, prowadzone jest w trybie Zapytania Ofertowego.

 

PDFZAPYTANIE OFERTOWE - WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU ZABAW UL. DWORSKIEGO 104 PRZEMYŚL.pdf

Załączniki:

DOCXZałącznik Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.docx
ZIPZałącznik Nr 2 - SOPZ.zip
PDFZałącznik Nr 3 - PROJEKT UMOWY.pdf
DOCXZałącznik Nr 4 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.docx

PDFUnieważnienie postępowania.pdf
 

Wersja XML