Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27.05.2022 r., znak: GK.6220.7.2022 do stron postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.01.2022 r., znak: GK.6220.5.2021 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zaplecza technicznego obsługi pojazdów szynowych oraz budowa budynku nastawni wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą towarzyszącą na bocznicy kolejowej Przemyśl Bakończyce".

PDFSKM_C454e22052715140.pdf
 

Wersja XML