Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Podkarpackiego po kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Przemyśla przeprowadzonej w sposób hybrydowy

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Podkarpackiego po kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Przemyśla Rynek 1, 37-700 Przemyśl przeprowadzonej w sposób hybrydowy (tj. tradycyjny oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

DOCXKONTROLA_PROBLEMOWA_W_UM_PRZEMYSL_W_2022_R._-KONCOWE_WYSTAPIENIE.docx

Wersja XML