Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 2.06.2022 r., znak: RZ.RUZ.4210.38.2022.TW dot. postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PDFGK.604.15.2022.pdf
 

Wersja XML