Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 6.06.2022 r., znak: OS-IV.7440.33.2022.WZ dot. inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Przemyśla w ciągu drogi krajowej DK28/77” .

PDFdok 17.pdf
 

Wersja XML