Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie wewnętrzne Nr 287/2022 PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA z dnia 21-06-2022 zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznych struktur jednostek organizacyjnych urzędu oraz zasad zastępstw

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Przemyślu z późn. zm.-

zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 290/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wewnętrznych struktur jednostek organizacyjnych urzędu oraz zasad zastępstw z późn. zm. załącznik nr 17 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

 

PDFZalacznik1 ..................../2022.pdf

Wersja XML