Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23.06.2022 r., znak: GK.6220.3.2021 do społeczeństwa dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków „Zasanie” w Przemyślu”.

PDFSKM_C454e22062310290.pdf
PDFSKM_C454e22062311000.pdf
 

Wersja XML