Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 8.06.2022 r., znak: RZ.RUZ.4210.44.2022.TW dot. zmiany decyzji znak: RZ.RUZ.4210.72.2021.TW z dnia 17.01.2022 r. – pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Intercity S. A. Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

PDFWP.pdf
 

Wersja XML