Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu z dnia 13.06.2022 r., znak: RZ.ZUZ.4210.189.2022.ML dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle.

PDFWP.pdf
 

Wersja XML