Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Przemyśla o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z ich treścią

BRMP.II.2.422.6.2018
BRMP.II.2.422.7.2018
BRMP.II.2.422.9.2018
BRMP.II.2.422.13.2018
Przemyśl 2022-06-21
O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Przemyśla
o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z ich treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1029),

z a w i a d a m i a m, o przyjęciu dokumentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Jednocześnie  informuję o możliwości zapoznania się z ich treścią wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem o których mowa w art. 43 w/w ustawy do dnia 31 lipca 2022r., w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Ratuszowa 1.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Przemyśla o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z ich treścią : PDFObwieszczenie Prezydenta Miasta Przemyśla o przyjeciu dokumentów.pdf
 
Wersja XML