Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEŚCIE PRZEMYŚLU

(ID. zbioru PL.ZIPPZP.6687.186201.MPZP)

Podajemy link do usługi wms : https://przemysl.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsp.php

L.p.

Nazwa planu
(
status)

Uchwała
uchwalająca mpzp

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa
podkarpackiego

link do danych przestrzennych
(uchwała, rysunek, legenda, app, granica-zakres)

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „KWARTAŁ XXI”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 203/99
z dnia 30 września 1999 r.

Nr 27, poz. 1215
z dnia 26 listopada 1999 r.

https://bip.przemysl.pl/27171/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-kwartal-xxi.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „PARKOWA”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 94/99
z dnia 31 maja 1999 r.

Nr 18, poz. 1021
z dnia 20 sierpnia 1999 r.

https://bip.przemysl.pl/27173/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-parkowa.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „HERBURTÓW I”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 97/99
z dnia 31 maja 1999 r.

Nr 18, poz. 1023
z dnia 20 sierpnia 1999 r.

https://bip.przemysl.pl/4096/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-herburtow-i.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „ZA SZAŃCAMI”(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 99/99
z dnia 31 maja 1999 r.

Nr 40, poz. 1369 i 1373
z dnia 31 grudnia 1999r.

https://bip.przemysl.pl/27178/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-za-szancami.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla „RYCERSKIE”(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 83/2000
z dnia 28 czerwca 2000 r.

Nr 83, poz. 896
z dnia 21 grudnia 2000 r.

https://bip.przemysl.pl/4085/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-osiedla-rycerskie.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „JAGIELLOŃSKA”(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 13/2001
z dnia 14 marca 2001 r.

Nr 29, poz. 457
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

https://bip.przemysl.pl/4084/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-jagiellonska.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego „BAKOŃCZYCKA II”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 104/2002
z dnia 8 lipca 2002 r.

Nr 57, poz. 1174
z dnia 17 września 2002 r.

https://bip.przemysl.pl/4081/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-terenow-budownictwa-mieszkaniowego-bakonczycka-ii.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego „ROSŁOŃSKIEGO”(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 103/2002
z dnia 8 lipca 2002 r.

Nr 59, poz. 1211
z dnia 27 września 2002 r.

https://bip.przemysl.pl/4080/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-terenow-budownictwa-mieszkaniowego-roslonskiego.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„KRUHEL WIELKI Mn/02”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 52/2003
z dnia 30 maja 2003 r.

Nr 60, poz. 1221
z dnia 1 lipca 2003 r.

https://bip.przemysl.pl/4079/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-kruhel-wielki-mn02.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„MONTE CASSINO OSK/03”(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 129/2003
z dnia 23 października
2003 r.

Nr  163, poz. 2084
z dnia 29 listopada  2003r.

https://bip.przemysl.pl/4078/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-monte-cassino-osk03.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Witoszyńska I/MN/03”
(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 2/2004
z dnia 22 stycznia 2004 r.

Nr  15, poz. 159
z dnia 15 marca 2004r.

https://bip.przemysl.pl/4076/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-witoszynska-imn03.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Wysockiego I/04”
- zmieniony w części

(Prawnie wiążący lub realizowany)

tj. Obwieszczenie Nr 1/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 stycznia 2017r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia mpzp Wysockiego I/04 Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr113/05 z dnia
30 czerwca 2005 r.

poz. 581
z dnia 13 lutego 2017r.

https://bip.przemysl.pl/4075/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-wysockiego-i04.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Wysockiego II/04”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 114/05 z dnia
30 czerwca 2005 r.

Nr  107, poz. 1759
z dnia 20 sierpnia 2005r.

https://bip.przemysl.pl/4074/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-wysockiego-ii04.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Nad Sanem I/04”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr200/2005 z dnia 27 października 2005 r.

Nr 146, poz. 2309
z dnia 26 listopada 2005r.

https://bip.przemysl.pl/4073/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-nad-sanem-i04.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Osiedle Chrobrego I/04”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej
w Przemyślu Nr25/2006
z dnia 23 lutego 2006 r.

Nr 26, poz. 403
z dnia 29 marca 2006 r.

https://bip.przemysl.pl/4072/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-chrobrego-i04.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Batorego I”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr101/2006 z dnia 22 czerwiec 2006 r.

Nr 91, poz.1351
z dnia 27 lipca 2006 r.

https://bip.przemysl.pl/4071/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-batorego-i.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Plac Berka Joselewicza – Muzeum”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr155/2006 z dnia 21 września 2006 r.

Nr 127, poz. 1740
z dnia 13.10.2006 r.

https://bip.przemysl.pl/4070/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-plac-berka-joselewicza.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Słowackiego I/05”
(Prawnie wiążący lub realizowany)

tj. Obwieszczenie Nr 1/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 marca 2019r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia mpzp Słowackiego I/05 Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 191/2006 z dnia 20 października 2006 r.

poz.2669
z dnia 7 maja 2019 r.

https://bip.przemysl.pl/4069/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-slowackiego-i05.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Bakończyce III/04”
(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr192/2006 z dnia 20 października 2006 r

Nr 145, poz. 2216
z dnia 6 grudnia 2006 r.

https://bip.przemysl.pl/4068/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-bakonczyce-iii04.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Cegielnia”
- zmieniony w części
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

tj. Obwieszczenie Nr 2/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 listopada 2015r.  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia mpzp Cegielnia Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 76/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.

poz.24
z dnia 4 stycznia 2016 r.

https://bip.przemysl.pl/5330/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-cegielnia.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Południowo-wschodnia Obwodnica Miasta Przemyśla”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr77/07 z dnia
26 kwietnia 2007 r.

Nr 44, poz.1171
z dnia 6 czerwca 2007 r.

https://bip.przemysl.pl/5331/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-poludniowo-wschodnia-obwodnica-miasta-przemysla.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Konopnickiej”(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr127/07 z dnia
28 czerwca 2007 r.

Nr 63, poz. 1588
z dnia 6 sierpnia 2007 r.

https://bip.przemysl.pl/5940/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-konopnickiej.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Herburtów III”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr126/07 z dnia
28 czerwca 2007 r.

Nr 62, poz. 1566
z dnia 2 sierpnia 2007 r.

https://bip.przemysl.pl/6006/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-herburtow-iii.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lwowska II”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr176/07 z dnia
19 lipca 2007 r.

Nr 66, poz.1628
z dnia 14 sierpnia 2007 r.

https://bip.przemysl.pl/6007/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-lwowska-ii.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lwowska III”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr177/07 z dnia
19 lipca 2007 r.

Nr 66, poz.1629
z dnia 14 sierpnia 2007 r.

https://bip.przemysl.pl/6008/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-lwowska-iii.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Garbarze-Galeria”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr179/07 z dnia
19 września 2007 r.

Nr 88, poz.1987
z dnia
10 października 2007 r

https://bip.przemysl.pl/6563/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-garbarze-galeria.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Herburtów II/05”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 224/07 z dnia
25 października 2007 r

Nr 101, poz.2253
z dnia 3 grudnia 2007 r.

https://bip.przemysl.pl/6875/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-herburtow-ii05.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Rynek05/06”(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 254/07 z dnia
29 listopada 2007 r

Nr 2, poz.30
z dnia 10 stycznia 2008 r.

https://bip.przemysl.pl/7086/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-rynek-0506.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Garbarze-Wybrzeże”
(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 2/2008 z dnia
24 stycznia 2008 r.

Nr 18, poz.448
z dnia 7 marca 2008 r.

https://bip.przemysl.pl/7210/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-garbarze-wybrzeze.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Wysockiego III/04”
(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 27/2008 z dnia 28 luty 2008 r.

Nr 28, poz.683
z dnia 9 kwietnia 2008 r.

https://bip.przemysl.pl/7684/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-wysockiego-iii04.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Mały Rynek”(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 26/2008 z dnia 28 lutego 2008 r.

Nr 29, poz.711
z dnia 14 kwietnia 2008 r.

https://bip.przemysl.pl/7753/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-maly-rynek.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Wysockiego IV/04”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 47/2008 z dnia 28 marca 2008 r.

Nr 37, poz.984
z dnia 5 maja 2008 r.

https://bip.przemysl.pl/7754/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-wysockiego-iv04.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Oczka Wodne I/05”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 93/2008 z dnia  29 maja 2008 r.

Nr 54, poz.1439
z dnia 10 lipca 2008 r.

https://bip.przemysl.pl/8070/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-oczka-wodne-i05.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Winna Góra I”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 117/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r.

Nr 73, poz.1750
z dnia 18 września 2008 r.

https://bip.przemysl.pl/8821/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-winna-gora-i.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lipowica I”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 44/2009 z dnia 26 marca 2009 r.

Nr 36, poz.1014
z dnia 29 maja 2009 r.

https://bip.przemysl.pl/11457/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-lipowica-i.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Słowackiego II”
(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 177/2009 z dnia 22 październik 2009 r.

Nr 92, poz.1281
z dnia 30.11.2009r.

https://bip.przemysl.pl/12887/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-slowackiego-ii.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Park Sportowo-Rekreacyjny I”  -zmieniony
(Prawnie wiążący lub realizowany)

t.j.  Obwieszczenie Nr 1/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego mpzp dla obszaru "Park Sportowo-Rekreacyjny I" Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 194/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.

poz. 1176
z dnia 9 kwietnia 2015r.
 

https://bip.przemysl.pl/14702/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-park-sportowo-rekreacyjny-i.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Akademia  Wschodnioeuropejska”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 28/2010 z dnia 24 marca 2010 r.

Nr 29, poz.655
z dnia 19.04.2010r.

https://bip.przemysl.pl/14647/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-akademia-wschodnioeuropejska.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Stare Miasto I”
(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 96/2010 z dnia 24 maja 2010r.

Nr 47 poz. 1026
z dnia 10 czerwca 2010r.

https://bip.przemysl.pl/14649/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-stare-miasto-i.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście I”
- zmieniony
(Prawnie wiążący lub realizowany)

t.j.  Obwieszczenie Nr 2/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego mpzp dla obszaru "Śródmieście I"

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 120/2010 z dnia 24 czerwca 2010r.

poz.2216
z dnia  2.05.2018r.

https://bip.przemysl.pl/14650/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-srodmiescie-i.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Strefa Gospodarcza II”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 37/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.

Nr 8 poz.197
z dnia  21.01.2011r.

https://bip.przemysl.pl/16343/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-strefa-gospodarcza-ii.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Sanocka I”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 38/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.

Nr 10 poz.261
z dnia  31.01.2011r.

https://bip.przemysl.pl/16342/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-sanocka-i.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Strefa Gospodarcza I”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 15/2011 z dnia 24 luty 2011r.

Nr 40 poz.860
z dnia  31.03.2011r.

https://bip.przemysl.pl/17070/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-strefa-gospodarcza-i.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Zielonka I”
(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 39/2011 z dnia 31 marca 2011r.

Nr 61 poz. 1174
z dnia 5 maja  2011r.

https://bip.przemysl.pl/17535/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-zielonka-i.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Bielskiego I”
(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 99/2011 z dnia 26 maja 2011 r.

Nr 100 poz. 1628
z dnia 4 lipca 2011r.

https://bip.przemysl.pl/18044/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-bielskiego-i.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Sielecka I”
(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 118/2012 z dnia 31 maja 2012r.

poz.  1480
z dnia 4 lipca 2012r.

https://bip.przemysl.pl/21521/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-sielecka-i.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Zasanie I”
(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 201/2012 z dnia 27 września 2012r.

poz. 2244
z dnia 8 listopada  2012r.

https://bip.przemysl.pl/22892/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrznenego-zasanie-i.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Zasanie II”
(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 202/2012 z dnia 27 września 2012r.

poz. 2217
z dnia 7 listopada  2012r.

https://bip.przemysl.pl/22893/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrznenego-zasanie-ii.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Batorego II”
(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 68/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r.

poz. 2285
z dnia 23 maja  2013r.

https://bip.przemysl.pl/24347/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-batorego-ii.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Ostrów I”
(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 119/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.

poz. 2938
z dnia 5 sierpnia  2013r.

https://bip.przemysl.pl/25137/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-ostrow-i.html

-

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Park Sportowo rekreacyjny I – zmiana
(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 152/2013 z dnia 10 września 2013r.

poz.3493 i 3505
z dnia
31 października 2013r.

https://bip.przemysl.pl/40284/3494/uchwala-nr-422015-rady-miejskiej-w-przemyslu-z-dnia-26-marca-2015-r-w-sprawie-ogloszenia-tekstu-jednolitego-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-park-sportowo-rekreacyjny-i.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Pikulice I"
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 74/2014 z dnia 29 maja 2014r.

poz. 1781
z dnia 18 czerwca 2014r.

https://bip.przemysl.pl/29359/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrznenego-pikulice-i.html

-

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Cegielnia”  - zmiana
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 119/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r.

poz. 2815
z dnia
5 października 2015r.

https://przemysl.pl/43184/3494/zmiana-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-cegielnia.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Dworcowa
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 196/2015 z dnia 26 listopada 2015r.

poz. 10
z dnia 4 stycznia 2016r.

https://bip.przemysl.pl/43183/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-dworcowa.html

-

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Wysockiego I/04” – zmiana
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 13/2016 z dnia 25 lutego 2016r.

poz. 1069
z dnia 23 marca 2016r.

https://bip.przemysl.pl/44188/3494/zmiana-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wysockiego-i04.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Fort Ostrów" (Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu 194/2016 z dnia 24 października 2016 roku

poz. 3679
z dnia 29 listopada 2016r.

https://bip.przemysl.pl/45401/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-fort-ostrow.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Lipowica III" (Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu 84/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku

poz. 2694
z dnia 29 lipca 2016r.

https://bip.przemysl.pl/44569/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-lipowica-iii.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
"Słowackiego III"
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 195/2016 z dnia 24 października 2016 roku

poz. 3680
z dnia 29 listopada 2016r.

https://bip.przemysl.pl/45402/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-slowackiego-iii.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Rycerskie I” - zmiana części mpzp "Osiedla Rycerskie"
(Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 110/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku

 poz. 2536
z dnia 12 lipca 2017r.

https://bip.przemysl.pl/48408/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzenego-rycerskie-i.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Przekopana I"
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 176/2017 z dnia 26 października 2017r.

poz. 4019
z dnia 5 grudnia 2017r.

https://bip.przemysl.pl/48667/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-przekopana-i.html

-

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście I” zmiana – tekst jednolity planu
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 177/2017 z dnia 26 października 2017r.

poz. 4180
z dnia 8 grudnia 2017r.

https://przemysl.pl/52618/3494/tekst-jednolity-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-srodmiescie-i.html

-

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Sanocka I” zmiana
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 250/2017 z dnia 30 listopada 2017r.

poz. 4
z dnia 2 stycznia 2018r.

https://bip.przemysl.pl/49731/3494/zmiana-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-sanocka-i.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Winna Góra II”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 105/2018 z dnia 21 czerwca 2018r.

poz. 3387
z dnia 1 sierpnia 2018r.

https://bip.przemysl.pl/51278/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-winna-gora-ii.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lipowica II”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 9/2019
z dnia 21 stycznia 2019r.

poz. 1237
z dnia 28 lutego 2019r.

https://bip.przemysl.pl/53187/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-lipowica-ii.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lwowska IV”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 8/2019
z dnia 21 stycznia 2019r.

poz. 1337
z dnia 5 marca 2019r.

https://bip.przemysl.pl/53188/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-lwowska-iv.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Za Wiarem I”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 163/2019
z dnia 16 września 2019r.

poz. 4947
z dnia 
21 października 2019r.

https://bip.przemysl.pl/56060/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-za-wiarem-i.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Monte Cassino I”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 216/2019
z dnia
21października 2019r.

poz. 5774
z dnia  29 listopada 2019r.

https://bip.przemysl.pl/56442/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-monte-cassino-i.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Piłsudskiego I”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 14/2021
z dnia 15 lutego 2021r.

poz. 1155
z dnia 26 marca 2021r.

https://bip.przemysl.pl/61037/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-pilsudskiego-i.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Słowackiego V”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 152/2021 z dnia 19 października 2021r.

poz. 3901
z dnia 24 listopada 2021r.

https://bip.przemysl.pl/63160/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-slowackiego-v.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Ostrów II południe”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 151/2021 z dnia 19 października 2021r.

poz. 4324
z dnia 8 grudnia 2021r.

https://bip.przemysl.pl/63312/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-ostrow-ii-poludnie.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Zielonka II południe”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 149/2021 z dnia 19 października 2021r.

poz. 4371
z dnia  9 grudnia 2021r.

https://bip.przemysl.pl/63314/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-zielonka-ii-poludnie.html

 1.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Konopnicka Pobrzeże”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 150/2021 z dnia 19 października 2021r.

poz. 4372
z dnia 9 grudnia 2021r.

https://bip.przemysl.pl/63313/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-konopnicka-pobrzeze.html

 

68.

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Zielińskiego-Lempertówka”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)

Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 83/2022 z dnia 6 czerwca 2022r.

poz. 2706
z dnia 15 lipca 2022r.

https://bip.przemysl.pl/65838/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-zielinskiego-lempertowka.html

69. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
„Zielonka III”
(
Prawnie wiążący lub realizowany)
Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 143/2022 z dnia 17 października 2022r. poz. 4128
z dnia 14 listopada 2022r.
https://bip.przemysl.pl/67399/3494/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-zielonka-iii.html