Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół i wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Europejskich w zakresie umocowania stron do podpisania umów zawartych pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a wspólnotami mieszkaniowymi w ramach zadania pn. „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła”.

PDFProtokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Europejskich w zakresie umocowania stron do podpisania umów zawartych pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a wspólnotami mieszkaniowymi w ramach zadania pn. „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła”. (314,15KB)
PDFWystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Europejskich w zakresie umocowania stron do podpisania umów zawartych pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a wspólnotami mieszkaniowymi w ramach zadania pn. „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła”. (289,15KB)
 

Na podstawie art. 5 ust 2 oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) dokonano włączeń w BIP jawności treści zawartych w Protokole kontroli problemowej i Wystąpieniu pokontrolnym. Podstawa prawna wyłączenia: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z późn. zm.). Podmiot w zakresie, którego dokonano wyłączenia: pracownicy jednostki i jej kontrahenci. Anonimizacji dokonała: Dominika Hajduk Główny specjalista w Biurze Kontroli.