Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku naboru na stanowisko podinspektora – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji i remontów w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

Informacja o wyniku naboru

na stanowisko podinspektora – wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji
i remontów   w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

 

                        Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 t.j.) informuję, że nabór  na w/w stanowisko wygrał Pan Mateusz Baran zamieszkały w Śliwnicy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W związku z ogłoszeniem w dniu 14 września 2022 r. przez Prezydenta Miasta Przemyśla naboru na wolne stanowisko urzędnicze, tj. podinspektora –  wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji  i remontów w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu wpłynęło 4 oferty.

W wyniku dokonanej przez Komisję w dniu 27 września 2022 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym -  oferty wszystkich kandydatów spełniły wymagania formalne, w związku z tym kandydaci zostali dopuszczeni do dalszego etapu naboru, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję w dniu 13 października 2022 r. oraz dokonanej, na kartach ocen, oceny kompetencji kandydatów na wymienione na wstępie stanowisko –  Pan Mateusz Baran uzyskał liczbę punktów wynoszącą 144 punkty.

Maksymalny ogólny wynik oceny możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się na stanowisko podinspektora –  wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji i remontów w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim
na posiedzeniu Komisji w dniu 13 października 2022 r. wynosił  160 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że Pan Mateusz Baran wygrał nabór na stanowisko podinspektora –  wieloosobowe stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji i remontów w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ponieważ spełnił wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskał w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej liczbę punktów przewyższającą 50 procent maksymalnej liczby punktów, którą mógłby uzyskać kandydat na to stanowisko, tj. 144 ze 160 punktów, podczas gdy wymagane było 80 punktów (50 procent). Prezydent Miasta Przemyśla zaakceptował kandydaturę Pana Mateusza Barana  na w/w stanowisko.

Przemyśl,  dnia 03 listopada 2022 r.

                

           Przewodniczący Komisji 
Dariusz Łapa
Sekretarz Miasta Przemyśla