Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - działki nr 255/2 i nr 436/2 obręb 212.

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA

GN.6840.124.2022                                             

I N F O R M A C J A

       Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00050792/3, położonej w obrębie nr 212 miasta Przemyśla, oznaczonej jako działka nr 255/2 o powierzchni 0,0241 ha i działka nr 436/2 o powierzchni 0,0029 ha, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

       Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) upływa w dniu 21 grudnia 2022 r.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Bogusław Świeży
Zastępca Prezydenta

PDFWykaz GN.6840.124.2022.pdf (287,61KB)

Wykaz GN.6840.124.2022.jpeg