Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 597/2022 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 24-11-2022 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu

Działając na podstawie art. 63 ust. 13 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) – zarządza się co następuje:

§ 1. Powierza się Pani Beacie Kozdrze pełnienie obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu na okres od 29 listopada 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się:
1) Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu,2) Sekretarzowi Miasta Przemyśla.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Prezydenta Miasta

mgr Bogusław Świeży

Zastępca Prezydenta