Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 316/07 Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Przemyśla w 2008r

Zarządzenie nr 316/07
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 5 grudnia 2007r.

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Przemyśla w 2008r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Przemyśla w 2008r. w sposób określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń i w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

 

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Robert Choma

DOTPlan dyżurów nocnych i świątecznych aptek ogólnodostępnych (60,50KB)

DOTZarządzenie Nr 316/07 (25,00KB)