Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 296/07 Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie powołania doraźnej Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 296/07
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 23 listopada 2007r.


w sprawie powołania doraźnej Komisji LikwidacyjnejDziałając na podstawie §8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu ustalonego Zarządzeniem Nr 31/07 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 7 marca 2007 r.


zarządzam co następuje:


§1
Powołuję doraźną komisję likwidacyjną w składzie:
1. Dorota Płoszczak – przewodnicząca
2. Elżbieta Kamińska – członek
3. Karol Wilk – członek


§2
Zadaniem komisji jest likwidacja druków ścisłego zarachowania nie kwalifikujących się do używania tj.:
1. czeków znajdujących się w Kasie Urzędu,
2. kwitariuszy przychodowych K – 103 znajdujących się w Wydziale Finansowym Urzędu.


§3
Termin przeprowadzenia likwidacji wyznaczam na dzień 26 listopada 2007 r.


§4
Po przeprowadzeniu likwidacji należy sporządzić protokół z przeprowadzonych czynności.


§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
Robert Choma

DOTZarządzenie Nr 296/07

Wersja XML